Wersja obowiązująca z dnia

„Długoterminowy kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego.”

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Wynik zamówienia