Emisja obligacji 2017

Ogłoszono przez Krzysztof Bartnicki

Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych

Kurzętnik, 11 lipca 2017 r.

 

Szanowni Państwo,

 

działając na podstawie § 7 uchwały Nr XXXV/312/2017 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Kurzętnik.

 

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych, załączonego do niniejszego zaproszenia.

 

Kopię załączonej specyfikacji odnajdą Państwo również na stronie internetowej BIP Urząd Gminy Kurzętnik wraz z Pakietem Informacyjnym oraz pozostałymi danymi potrzebnymi do oceny finansowej Gminy.

 

Jako organizator konkursu zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych.

 

Uchwała budżetowa 2017

http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/akty/1590/uchwala-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-gminy-kurzetnik-na-2017-r..html

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017-2027

http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/akty/1589/uchwala-w-sprawie-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-kurzetnik-na-lata-2017-2027.html

Uchwała Rady Gminy  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/260/16 z Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2027

http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/attachment/akty/1754/4688f49ef7ae46937a3de14d20d69d681b77d2fe.html

Uchwała Rady Gminy  w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/261/16 z dnia 9 grudnia 2016 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2017 r.

http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/attachment/akty/1755/4fe14cee953a62edcbc80d73fbda76ad3adc0105.html

Uchwała Rady Gminy Kurzętnik w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/akty/1741/uchwala-nr-xxxv-312-17-rady-gminy-kurzetnik-z-dnia-22-czerwca-2017-r.-w-sprawie-emisji-obligacji-oraz-zasad-ich-zbywania-nabywania-i-wykupu.html

Wykonanie budżetu za rok 2015

http://archiwalnybip.warmia.mazury.pl/kurzetnik_gmina_wiejska/system/pobierz.php?id=4635

Wykonanie budżetu za rok 2016

http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/2452/6aa64e5a543aee97bfdf4465817e8adab1efbfc5.html

Sprawozdanie RB-NDS za 2015 rok

http://archiwalnybip.warmia.mazury.pl/kurzetnik_gmina_wiejska/system/pobierz.php?id=4626

Sprawozdanie RB-N za 2015 rok

http://archiwalnybip.warmia.mazury.pl/kurzetnik_gmina_wiejska/system/pobierz.php?id=4625

Sprawozdanie RB-Z za 2015 rok

http://archiwalnybip.warmia.mazury.pl/kurzetnik_gmina_wiejska/system/pobierz.php?id=4609

Sprawozdanie RB-27S(Zbiorcze) za 2015 rok

http://archiwalnybip.warmia.mazury.pl/kurzetnik_gmina_wiejska/system/pobierz.php?id=4624

Sprawozdanie RB-28S(Zbiorcze) za 2015 rok

http://archiwalnybip.warmia.mazury.pl/kurzetnik_gmina_wiejska/system/pobierz.php?id=4622

Sprawozdanie RB-NDS za 2016 rok

http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/2392/e03f467f3a09a9dbc2b99ce032eb12304be63335.html

Sprawozdanie RB-N za 2016 rok

http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/2402/099ba8b831063b05b0853ea386bcfadfabaf2293.html

Sprawozdanie RB-Z za 2016 rok

http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/2403/b33506395ec5169ed0530c9013b04a5e805f45b3.html

Sprawozdanie RB-27S(Zbiorcze) za 2016 rok

http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/2398/f459dc9c245409fc2508c22eb614aac2d74e8068.html

Sprawozdanie RB-28S(Zbiorcze) za 2016 rok

http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/2389/9465ba147e0b14b105d467a1d324fb85ac473a28.html

Sprawozdanie RB-NDS za I kwartał 2017 rok

http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/2523/d90fbf9c9da719f2bf4d1c7a083ebde879851603.html

Sprawozdanie RB-N za I kwartał 2017 rok

http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/2525/58d34bcf28e47182a009249f823891bec8d38103.html

Sprawozdanie RB-Z za I kwartał 2017 rok

http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/2522/39e43eba7c99ed9a0a217126d06259d9d4b5bfd3.html

Sprawozdanie RB-27S(Zbiorcze) za I kwartał 2017 rok

http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/2526/260699e066f67b62d5e238787f9962b3dc6d3b78.html

Sprawozdanie RB-28S(Zbiorcze) za I kwartał 2017 rok

http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/2527/6d49c2af45760dd15c5873215dd13912cfd28901.html

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu z 2015 r.

http://archiwalnybip.warmia.mazury.pl/kurzetnik_gmina_wiejska/system/pobierz.php?id=4640

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu z 2016 r.

http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/2451/da6adac79f1dbe74b9bf7068fa0dc0a6aaba3411.html

Opinia RIO w sprawie uchwały budżetowej i WPF na bieżący rok

http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/2321/4cb612a79e0e7e1a58f2616a94e3a8871581d056.html

Opinia RIO w sprawie opinii o planowanej kwocie długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/2147/984f3d20f604cf0da770b3e6824c25ee60b086fe.html

Sprawozdanie RB-NDS za II kwartał 2017 rok

http://bipkurzetnik.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/2706/1a018e0224f0a6cf60c98ab37170202762a129be.html

Sprawozdanie RB-N za II kwartał 2017 rok

http://bipkurzetnik.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/2701/35e655d66f074e2276e15ee8c69b85652133d2f5.html

Sprawozdanie RB-Z za II kwartał 2017 rok

http://bipkurzetnik.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/2702/9740d1335b977ded16d2e2b4f3302271f31cc2fe.html

Sprawozdanie RB-27S(Zbiorcze) za II kwartał 2017 rok

http://bipkurzetnik.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/2700/1d8678b13afdcfb549af8d83c12e6b6b15ab22a3.html

Sprawozdanie RB-28S(Zbiorcze) za II kwartał 2017 rok

http://bipkurzetnik.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/2707/f4d476ea6a212d2cd03e66b37e44f107ad095bf5.html
 

Załączniki: