Wersja obowiązująca z dnia

„Dostawa energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kurzętnik na rok 2023”

Przedmiotem zamówienia jest:

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://kurzetnik.logintrade.net/zapytania_email,109275,5e1d30530bb44d394883f84e20d12069.html