Wersja obowiązująca z dnia

„Sukcesywna dostawa żywności do placówek oświatowych oraz GZO-W znajdujących się na terenie gminy Kurzęt-nik”

Przedmiotem zamówienia jest:

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://kurzetnik.logintrade.net/zapytania_email,108650,66ae3a18b8bc010a4cb3d5e3e6162bd2.html