Wersja obowiązująca z dnia

ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA OPAŁU DRZEWNEGO – PELLETU DO JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

Przedmiotem zamówienia jest:

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://kurzetnik.logintrade.net/zapytania_email,105770,e1de4a9b6ec5f938943db37ec0ee9264.html