Wersja obowiązująca z dnia

ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA OPAŁU DRZEWNEGO – PELLETU DO JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

Przedmiotem zamówienia jest:

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresemhttps://kurzetnik.logintrade.net/zapytania_email,103285,8f9edf47256a30918a08bd22fa99ba66.html