Wersja obowiązująca z dnia

Zakup i dostawa koparko-ładowarki

Przedmiotem zamówienia jest:

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://kurzetnik.logintrade.net/zapytania_email,102366,7454b3f90a814b1393f008807ff0076b.html