Wersja obowiązująca z dnia

Wykonanie audytu zewnętrznego na zakończenie trwałości projektu współfinansowanego ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzoziu Lubawskim”

Załączniki

SIWZ

Wybór oferty