Wersja obowiązująca z dnia

„Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, opracowanie dokumentacji SZBI oraz uruchomienie systemu informacji przestrzennej wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego”

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Wybór oferty

Wynik zamówienia