Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Bartnicki

Uchwała nr XLVI/385/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem Skarlińskim we wsi Mikołajki- teren nr 4, gmina Kurzętnik

Numer aktu: XLVI/385/18

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiegi

Status: Obowiązujący

Załączniki: