Wersja obowiązująca z dnia

IRG.6220.2.2022 - podanie do wiadomości publicznej informacji o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Załączniki