Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kurzętniku

Załączniki