Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - zadanie "Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu Drogi Krajowej nr 15 - etap II"

Załączniki

  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 702.73 KB, data dodania: