Wersja obowiązująca z dnia

Podział na referaty i stanowiska

 1. Referat Budżetu i Finansów ( FN ) w skład którego wchodzą:
  1. Skarbnik Gminy   - Kierownik Referatu,
  2. Zastępca Skarbnika Gminy,
  3. Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej,
  4. Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej i Obsługi Bankowej,
  5. Stanowisko ds. Płac i Księgowości Budżetowej,
 2. Referat Podatków, Opłat i Działalności Gospodarczej (POD) w skład którego wchodzą:
  1. Stanowisko ds. Kontroli, Podatków i Opłat – Kierownik Referatu,
  2. Stanowisko ds. Podatków i Opłat,
  3. Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej i Kasy,
  4. Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej.
 1. Referat Oświaty (OS) ) w skład którego wchodzą:
  1. Stanowisko ds. Oświaty -  Kierownik Referatu,
  2. Główny Księgowy
  3. Zastępca Głównego Księgowego
  4. Stanowisko ds. Administracyjncyh
  5. Stanowisko ds. Organizacyjnych
 2. Referat Organizacyjny i Promocji Gminy (ORG) w skład, którego wchodzą:
  1. Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu,
  2. Stanowisko ds. Kadr i Promocji Gminy,
  3. Stanowisko ds. Informatycznych i Bezpieczeństwa Inforacji oraz Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
  4. Stanowisko ds. Sportu i Bezpieczeństwa
  5. Stanowisko ds. Obsługi Interesantów.
  6. Stanowisko ds. Obsługi Stadionu
 3. Urząd Stanu Cywilnego  i Spraw Obywatelskich – (USCRG) w skład którego wchodzą:
  1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
  2. Zastępca Kierownika USC prowadzący  sprawy obsługi Rady Gminy i Urzędu.
 1. Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy (IRG) w skład którego wchodzą:
  1. Stanowisko ds. Dróg Gminnych – Kierownik Referatu,
  2. Stanowisko ds. Inwestycji – z-ca Kierownika Referatu,
  3. Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej,
  4. Stanowisko ds. Ochrony Środowiska,
  5. Stanowisko ds. Rolnictwa i Mienia Komunalnego,
  6. Stanowisko ds. Gospodarki Energetycznej,
  7. Stanowisko ds. Zamówień Publicznych,
  8. Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i  Rozwoju Gminy,
  9. Stanowisko ds. Pozyskania Funduszy,
  10. Stanowisko ds. Organizacyjnych,
  11.  Konserwator.