Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-10-11LII/437/18Uchwała nr LII/437/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 11 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kurzętnik.Obowiązujący
22018-10-11LII/436/18Uchwała Nr LII/435/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań objętych ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.Obowiązujący
32018-10-11LII/435/18Uchwała Nr LII/435/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/360/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2018 r.Obowiązujący
42018-10-11LII/434/18Uchwała Nr LII/434/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/359/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawi Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2018-2028.Obowiązujący
52018-09-11LI/433/18Uchwała nr LI/433/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 11 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.Obowiązujący
62018-09-11LI/432/18Uchwała nr LI/432/2018 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego w miejscowości KurzętnikObowiązujący
72018-09-11LI/431/18Uchwała nr LI/431/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 11 września 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kurzętnik, gmina KurzętnikObowiązujący
82018-09-11LI/430/18Uchwała nr LI/430/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/360/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2018 r.Obowiązujący
92018-07-20L/428/18Uchwała nr L/428/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy KurzętnikObowiązujący
102018-07-20L/427/18Uchwała nr L/427/2018 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.Obowiązujący
Strona 1 z 124