Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12013-07-12025/2013w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/181/12 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 11 grudnia 2012 r. dotyczącej uchwalenia budżetu gminy Kurzętnik na rok 2013 Obowiązujący
22011-07-0110/2011w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
32012-03-1210/2012w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kurzętnik i TereszewoObowiązujący
42013-03-2710/2013w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół w Marzęcicach Pani Hanny Makowskiej do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kurzętnik oraz podpisywania wniosków aplikacyjnych, wniosków o płatność, umów, pism i innych dokumentów w zakresie realizacji projektu pn. Przyjazny Świat Dzieci nr WND-POKL. 09.01.01-28-037/12Obowiązujący
52014-02-0610/2014w sprawie wyboru ofert na wykonanie w 2014 roku zadań samorządu Gminy Kurzętnik przez organizacje pożytku publicznego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportuObowiązujący
62015-02-0310/2015w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kurzętnik położonych w miejscowości NielbarkObowiązujący
72016-02-0410/2016Zarządzenie w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy KurzętnikObowiązujący
82017-02-0810/2017Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: wykupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości KurzętnikObowiązujący
92018-01-3110/2018Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/360/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2018 r.Obowiązujący
102011-07-0111/2011w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
Strona 1 z 173