Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12002-02-28VI/19/03zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz komisji rewizyjnych w sołectwach Gminy Kurzętnik.Obowiązujący
22002-11-19I/1/02powołania Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady GminyObowiązujący
32002-11-19I/4/02ustalenia wynagrodzenia Wójta GminyObowiązujący
42002-11-19I/2/02wyboru Przewodniczącego Rady GminyObowiązujący
52002-11-19I/5/02 powołania składów osobowych stałych Komisji Rady GminyObowiązujący
62002-11-19I/3/02wyboru Wiceprzewodniczącego Rady GminyObowiązujący
72002-11-26II/8/02uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kurzętnik.Uchylony
82002-11-26II/9/02wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady GminyObowiązujący
92002-11-26II/6/02 zmiany uchwały Nr XXX/39/01 dotyczącej budżetu gminy na 2002 r.Obowiązujący
102002-11-26II/7/02bankowej obsługi budżetu gminy i gminnych jednostek organizacyjnychObowiązujący
Strona 1 z 173