Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712018-05-16XLVIII/401/18Uchwała nr XLVIII/401/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowomiejskiego w formie dotacji celowejObowiązujący
722018-05-16XLVIII/400/18Uchwała nr XLVIII/400/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy KurzętnikObowiązujący
732018-05-16XLVIII/399/18 Uchwała nr XLVIII/399/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholowych na terenie Gminy KurzętnikObowiązujący
742018-05-16XLVIII/398/18Uchwała nr XLVIII/398/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy KurzętnikObowiązujący
752018-05-16XLVIII/397/18Uchwała nr XLVIII/397/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/375/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kurzętnik na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.Obowiązujący
762018-05-16XLVIII/396/18Uchwała nr XLVIII/396/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupuObowiązujący
772018-05-16XLVIII/395/18Uchwała nr XLVIII/395/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2018 r.Obowiązujący
782018-05-16XLVIII/394/18Uchwała nr XLVIII/394/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/359/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2018-2028Obowiązujący
792018-05-16XLVIII/393/18 Uchwała nr XLVIII/393/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi GminyObowiązujący
802018-05-16XLVIII/392/18Uchwała nr XLVIII/392/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kurzętnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.Obowiązujący
Strona 8 z 173