Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212018-07-2652/2018Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie : wykonania uchwały nr 6/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. w Kurzętniku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 14 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Obowiązujący
222018-07-2651/2018Zarządzenie nr 51/2018 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Szafarnia stanowiących własność Gminy KurzętnikObowiązujący
232018-07-20L/428/18Uchwała nr L/428/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy KurzętnikObowiązujący
242018-07-20L/427/18Uchwała nr L/427/2018 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.Obowiązujący
252018-07-20L/426/18Uchwała L/426/18 Rady Gminy Kurzętnik z 20 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/381/2018 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. Obowiązujący
262018-07-20L/425/18Uchwała nr L/425/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/360/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2018 r.Obowiązujący
272018-07-20L/424/18Uchwała nr L/424/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/359/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2018-2028Obowiązujący
282018-07-20L/423/18Uchwała nr L/423/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych przez Gminę Kurzętnik do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kurzętniku Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału społecznego.Obowiązujący
292018-07-1650/2018Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Marzecice.Obowiązujący
302018-07-1249/2018Zarządzenie nr 49/2018 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Tomaszewo.Obowiązujący
Strona 3 z 173