Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912018-04-0922/2018Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim.Obowiązujący
922018-03-3021/2018Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/360/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2018 r.Obowiązujący
932018-03-2620/2018Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego za rok 2017 z: wykonania budżetu Gminy Kurzętnik, Planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku, Planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku, Planu finansowego Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku oraz informacji o stanie mienia Gminy Kurzętnik.Obowiązujący
942018-03-22XLVI/387/18Uchwała nr XLVI/387/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kurzętnik, gmina KurzętnikObowiązujący
952018-03-22XLVI/386/18Uchwała nr XLVI/386/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kurzętnik, gmina KurzętnikObowiązujący
962018-03-22XLVI/385/18Uchwała nr XLVI/385/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem Skarlińskim we wsi Mikołajki- teren nr 4, gmina KurzętnikObowiązujący
972018-03-22XLVI/384/18Uchwała nr XLVI/384/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/207/10 Rady Gminy Kurzętnik w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia "Programu inwentaryzacji i usuwania zasobów zawierających azbest na lata 2010-2032 dla Gminy Kurzętnik"Obowiązujący
982018-03-22XLVI/383/18Uchwała nr ZLVI/383/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu-Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w formie dotacji celowejObowiązujący
992018-03-22XLVI/382/18Uchwała nr XLVI/382/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy na rzecz Powiatu Nowomiejskiego.Obowiązujący
1002018-03-22XLVI/381/18Uchwała nr XLVI/381/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.Obowiązujący
Strona 10 z 173