Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Beata Małek

„Budowa budynku żłobka na działce nr 1662/13 w miejscowości Kurzętnik”

Numer zamówienia: IRG.271.8.2017

Status: Aktualne

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik pokój nr 7 (Punkt Obsługi Interesanta)

TED/UZP: 26999 - 2017

Załączniki: