Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Paweł Kowalski

„Długoterminowy kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego.”

Numer zamówienia: 19294-2017

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kurzętniku /w organizacji/ ul. Kościuszki 17 13-306 Kurzętnik

TED/UZP: 19294-2017

Załączniki: