Oferty pozakonkursowe

Ogłoszono przez Krzysztof Bartnicki

OFERTA ZŁOŻONE W TRYBIE art.19a

17 maja 2016 r. Fundacja Nicolaus Copernicus złożyła ofertę na realizację zadania pn."Teleskop" w ramach zadania publicznego z zakresu Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 03.06.2016 r. do Urzędu Gmin w Kurzętniku: ul. Grunwaldzka 39 , 13-306 Kurzętnik lub pocztą elektroniczną na adres: krzysztof.bartnicki@kurzetnik.pl


TREŚĆ OFERTY - TUTAJ