Petycje

Ogłoszono przez Krzysztof Bartnicki

Rejest Petycji

Data założenia

Przedmiot petycji

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję*

Podmiot rozpatrujący petycje

Przekazanie wg. właściwości

Przewidywany termin załatwienia petycji

Sposób załatwienia petycji

Opinie zasięgane w sprawie petycji

4 grudnia 2015 r.

Umieszczenie linka do strony mikroporady na stronie internetowej Urzędu

Dr Bogusław J. Feder

Urząd Gminy Kurzętnik

 

 3 lutego 2016 r.

Odpowiedź na petycję

 

20 kwietnia 2016 r.

proces wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta

Szulc-Efekt sp. z o. o.

 

Urząd Gminy Kurzętnik

 

19 lipca 2016 r.

Odpowiedź na petycję

 

21 października 2016 r.

dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki -  pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych".

 

Szulc-Efekt sp. z o. o.

 

Urząd Gminy Kurzętnik

 

20 stycznia 2017 r.

Odpowiedź na petycję

 

31 października 2016 r.

wniosek o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze", w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci)

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Urząd Gminy Kurzętnik

 

30 stycznia 2017 r.

Odpowiedź na petycję

 

10 maja 2017 r.

Przystąpienie Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Urząd Gminy Kurzętnik

 

9 sierpnia 2017 r.

Odpowiedź na petycję

 

18 lipca 2017 r.

"Organy administracji publicznej wspierają rozwój przedsiębiorczości, tworząc korzystne warunki do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności wspierają mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców."

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Urząd Gminy Kurzętnik

 

17 października 2017 r.

W trakcie udzielania odpowiedzi

 

4 września 2017 r.

Program „Wzorowa Łazienka”

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Urząd Gminy Kurzętnik

 

3 grudnia 2017 r.

W trakcie udzielania odpowiedzi

 

8 września 
2017 r.

Kształtowane zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Urząd Gminy Kurzętnik

 

7 grudnia 2017 r.

W trakcie udzielania odpowiedzi