Kontakt

Ogłoszono przez Krzysztof Bartnicki

Kontakty

Kontakty Urząd Gminy Kurzętnik

Lp.  Nazwisko i imię Stanowisko Telefon Adres email Numer pokoju
1 Zaleski Arkadiusz Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej

56 47 48 280
883 646 399

zaleski@kurzetnik.pl 1
2 Jankowska Karolina Stanowisko ds. Gospodarki Energetycznej 56 47 48 280 k.jankowska@kurzetnik.pl 1
3 Karczewski Łukasz  Stanowisko ds. Ochrony Środowiska 56 47 48 297 l.karczewski@kurzetnik.pl 2
4 Borkowska Paulina Stanowisko ds. Rolnictwa i Mienia Komunalnego 56 47 48 297 p.borkowska@kurzetnik.pl 2
5 Błażej Joanna   56 47 40 580 w. 242 j.blazej@kurzetnik.pl 3
6 Małek Beata Stanowisko ds. Zamówien Publicznych 56 47 40 580 w. 241 beata.malek@kurzetnik.pl 3
7 Karbowska Anna Stanowisko ds. Pozyskania Funduszy  56 47 48 289 anna.karbowska@kurzetnik.pl 4
8 Figurska Justyna Stanowisko ds. Pozyskania Funduszy  56 47 48 289 j.figurska@kurzetnik.pl 4
9 Zapałowski Adam Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Rozwoju Gminy, Stanowisko ds. Dróg 56 47 48 282
883 646 503
adam.zapalowski@kurzetnik.pl 5
10 Sztorc Marlena Z-ca Kierownika Referatu
Stanowisko ds. Inwestycji
56 47 48 282
533 646 100 
sztorc@kurzetnik.pl 5
11 Bartnicki Krzysztof Stanowisko ds. Informatycznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi  56 47 48 282
883 646 822
krzysztof.bartnicki@kurzetnik.pl 5
12   Stanowisko ds. obsługi interesantów 56 47 40 515   6
12 Rynkowska Magdalena Stanowisko ds. Kadr i Promocji Gminy  56 47 482 81 
883 646 602
sekretariat@kurzetnik.pl 14
13 Dereszewski Wojciech Wójt Gminy Kurzętnik 56 47 482 81    14
14 Łątkowska Teresa Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy 56 47 482 91 urzad-gminy@kurzetnik.pl 14
15 Buńka Mieczysława Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 56 47 48 296  mieczyslawa.bunka@kurzetnik.pl 7
16 Piechocka Ewa Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy 56 47 48 299 rada-gminy@kurzetnik.pl 7
17 Sobiesiak Justyna Kierownik Referatu ds. Oświaty Sportu I Bezpieczeństwa ​ 56 47 48 298 oswiata@kurzetnik.pl 8
18 Zaborowska Bożena Skarbnik Gminy Kurzętnik 56 47 48 286 
533 646 130
bozena.zaborowska@kurzetnik.pl 9
19 Kruza Paweł Zastępca Skarbnika Gminy 56 47 48 294 p.kruza@kurzetnik.pl 9
20 Wójcik-Wysocka Beata Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej 56 47 48 294 beata.wojcik-wysocka@kurzetnik.pl 9
21 Ejnik Aleksandra Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej i Obsługi Bankowej 56 47 48 294 ejnik@kurzetnik.pl 9
22 Andrzejewska Marta Stanowsko ds. Płac 56 47 48 294 marta.andrzejewska@kurzetnik.pl 9
23 Gurzyńska Magdalena Stanowisko ds. Oświaty I Kultury 56 47 48 292 m.gurzynska@kurzetnik.pl 10
24 Kowalczyk Andrzej Stanowisko ds. Sportu I Bezpieczeństwa 56 47 48 283 sport@kurzetnik.pl 10
25 Auda Emilia Kierownik Referatu ds. Podatków, Opłat I Działalności Gospodarczej 56 47 48 295 
533 646 282
emilia.auda@kurzetnik.pl 11
26 Goryszewska Elżbieta Stanowisko ds. Podatków I Opłat 56 47 48 295  elzbieta.goryszewska@kurzetnik.pl 11
27 Weisgerber Anna Pomoc administracyjna 56 47 48 295  anna.weisgerber@kurzetnik.pl 11
28   Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej i Kasy 56 47 48 293   12