Kontakt

Ogłoszono przez Krzysztof Bartnicki

Kontakty

 

Lp Nazwisko i imię Numer telefonu Email Stanowisko Pokój

Pracownicy urzędu gminy

1 Dereszewski Wojciech
56 47 48 281
533 646 202
dereszewski@kurzetnik.pl Wójt Gminy 10
2 Lewicki Zbigniew 56 47 48 299   Przewodniczący Rady Gminy 16a
Referat Oświaty, Promocji i Rozwoju Gminy
3 Dębińska Barbara
56 47 48 298
faks 56 47 48 292
oswiata@kurzetnik.pl p.o. kierownika Referatu Stanowisko ds. Oświaty 3
4 Kowalczyk Andrzej 56 47 48 283 sport@kurzetnik.pl Stanowisko ds. Kultury i Sportu 13
5 Karbowska Anna 56 47 48 294 p.kruza@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Integracji UE i Pozyskiwania Funduszy oraz Promocji Zdrowia
p.o. Zastępcy Skarbnika
5
6 Kowalski Paweł 56 47 40 580 w. 242 pawel.kowalski@kurzetnik.pl Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Rozwoju Gminy 3
7 Małek Beata 56 47 40 580 w. 241 beata.malek@kurzetnik.pl Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 3
Referat organizacyjny
8 Łątkowska Teresa 56 47 48 291
urzad-gminy@kurzetnik.pl
sekretarz_ug@kurzetnik.pl
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Kierownik Referatu
10
9 Rynkowska Magdalena 56 47 48 281
883 646 602
sekretariat@kurzetnik.pl Stanowisko ds. Organizacji Pracy Wójta Gminy
Rzecznik Prasowy
10
10 Bartnicki Krzysztof
56 47 48 282
883 646 822
krzysztof.bartnicki@kurzetnik.pl Stanowisko ds. Administrowania Sieci i Systemów Komputerowych oraz Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 5
11 Jankowska Karolina 56 47 40 515 k.jankowska@kurzetnik.pl Biuro Obsługi Interesanta 7
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
12 Buńka Mieczysława 56 47 48 296 mieczyslawa.bunka@kurzetnik.pl Kierownik USC 16
13 Piechocka Ewa 56 47 48 288 rada-gminy@kurzetnik.pl Zastępca Kierownika USC prowadzący sprawy obsługi Rady Gminy 16
Referat Podatków, Opłat i Działalności Gospodarczej
14 Auda Emilia 56 47 48 295
533 646 282
emilia.auda@kurzetnik.pl Kierownik Referatu Stanowisko ds. Kontroli, Podatków i Opłat 14

15

 

56 47 48 295

 

Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej

14

16

Goryszeska Elżbieta

56 47 48 295

elzbieta.goryszewska@kurzetnik.pl

Stanowisko ds. Podatków i Opłat

14

17

Szymański Henryk

56 47 48 294

henryk.szymanski@kurzetnik.pl

Stanowisko ds.Księgowości Podatkowej i Kasy

15
Referat Budżetu i Finansów
18 Zaborowska Bożena 56 47 48 286
533 646 130
bozena.zaborowska@kurzetnik.pl Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu
12a
19 Wójcik-Wysocka Beata 56 47 48 294 beata.wojcik-wysocka@kurzetnik.pl Stanowisko ds. Ksiegowości Budżetowej 12
20 Ejnik Aleksandra 56 47 48 294 ejnik@kurzetnik.pl Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej i Obsługi Bankowej 12
21 Andrzejewska Marta 56 47 48 294 marta.andrzejewska@kurzetnik.pl Stanowisko ds. Płac i Księgowości Budżetowej 12
Referat Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
22 Zapałowski Adam 56 47 48 289
883 646 503
adam.zapalowski@kurzetnik.pl Kierownik Referatu Stanowisko ds. Dróg Gminnych 4
23 Kowalska Marta 56 47 48 297
533 646 100
m.kowalska@kurzetnik.pl Zastępca Kierownika Referatu Stanowisko ds. Ochrony Środowiska 2
24 Osmańska Katarzyna 56 47 48 297 kosmanska@kurzetnik.pl Stanowisko ds. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Mienia Komunalnego 2
25 Zaleski Arkadiusz 56 47 48 280
883 646 399
zaleski@kurzetnik.pl Stanowisko ds. Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 1
Kancelaria obsługi prawnej
  Kancelaria Obsługi Prawnej 56 47 48 299   Obsługa Prawna 16a