Kontakt

Ogłoszono przez Krzysztof Bartnicki

Kontakty

Referat Budżetu i Finansów

Stanowisko

Numer pokoju

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres email

Skarbnik Gminy

9

Bożena Zaborowska

564748286

533646130

bozena.zaborowska@kurzetnik.pl

Zastępca Skarbnika Gminy

9

Paweł Kruza

564748294

533646130

p.kruza@kurzetnik.pl

Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej

9

Beata Wójcik-Wysocka

564748294

533646130

beata.wojcik-wysocka@kurzetnik.pl

Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej i Obsługi Bankowej

9

Aleksandra Ejnik

564748294

533646130

ejnik@kurzetnik.pl 

 Marta Andrzejewska

Marta Andrzejewska

564748294

533646130

marta.andrzejewska@kurzetnik.pl

Referat Podatków Opłat i Działalności Gospodarczej

Stanowisko

Numer pokoju

Imię i nazwisko

Telefon

Adres email

Stanowisko ds. Kontroli, Podatków, i Opłat- Kierownik Referatu

11

Emilia Auda 

564748295 

emilia.auda@kurzetnik.pl

Stanowisko ds. Podatków i Opłat

11

Elżbieta Goryszewska

564748295

elzbieta.goryszewska@kurzetnik.pl 

 Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej

11 

Anna Weisgerber 

564748295

anna.weisgerber@kurzetnik.pl 

 Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej i Kasy

12 

 Sylwia Janowska

564748293 

  s.janowska@kurzetnik.pl

Referat Oświaty

 Stanowisko

Numer pokoju 

Imię i nazwisko 

Telefon 

Adres email 

Stanowisko ds. Oświaty -Kierownik Referatu

Budynek przy urzędzie gminy

Justyna Sobiesiak

533646141

sobiesiak@kurzetnik.pl

 Główny Księgowy

Budynek przy urzędzie gminy

 Hanna Bartnicka

 533646141 

h.bartnicka@kurzetnik.pl 

Zastępca Głównego Księgowego ds. Oświaty

Budynek przy urzedzie gminy

Alicja Templik

533646141

a.templin@kurzetnik.pl

Stanowisko ds. Kadrowo-Administracyjnych

Budynek przy urzędzie gminy

Monika Trzebniak

533646141

m.trzebniak@kurzetnik.pl 

Stanowisko ds. Administracyjnych

Budynek przy urzędzie gminy

Piotr Bartnicki

533646141

p.bartnicki@kurzetnik.pl

Stanowisko ds. Organizacyjnych

Budynek przy urzędzie gminy

Magdalena Gurzyńska

533646141

m.gurzynska@kurzetnik.pl

Referat Organizacyjny i Promocji Gminy

Stanowisko

Numer Pokoju

Imię i nazwisko

Telefon

Adres email

Sekretarz Gminy-Kierownik Referatu

14

Teresa Łątkowska

564748291

urzad-gminy@kurzetnik.pl

Stanowisko ds. Kadr i Promocji Gminy-Zastępca Kierownika Referatu

14

Magdalena Rynkowska

564748281

sekretariat@kurzetnik.pl

Stanowisko ds. Informatycznych i Bezpieczeństwa Informacji oraz Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

10

Krzysztof Bartnicki

564748292

883646822

krzysztof.bartnicki@kurzetnik.pl 

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Sportu

10

Andrzej Kowalczyk

564748283

sport@kurzetnik.pl

Stanowisko ds. Obsługi Interesantów

6

Monika Kozłowska

564740515

m.szczepanska@kurzetnik.pl

Pracownik ds. obsługi Stadionu

   

 

 

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Stanowisko

Numer Pokoju

Imię i nazwisko

Telefon

Adres email

Kierownik Urzędu Stanu Cywilego

 

Mieczysława Buńka

564748296

mieczyslawa.bunka@kurzetnik.pl

Zastępca Kierownika  

 

Ewa Piechocka

564748299

rada-gminy@kurzetnik.pl

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Stanowisko

Numer Pokoju

Imię i nazwisko

Telefon

Adres email

Stanowisko ds. Dróg Gminnych-Kierownik Referatu

5

Adam Zapałowski

564748282

883646503

adam.zapalowski@kurzetnik.pl

Stanowsko ds. Inwestycji - Zastępca Kierownika Referatu

5

Marlena Sztorc

564748282

sztorc@kurzetnik.pl

Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej

1

Arkadiusz Zaleski

564748280

zaleski@kurzetnik.pl

Stanowisko ds. Ochrony Środowiska

2

Adriana Furmanek

564748297

furmanek@kurzetnik.pl

Stanowisko ds. Rolnictwa i Mienia Komunalnego

2

Paulina Borkowska

564748297

p.borkowska@kurzetnik.pl

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

3

Beata Małek

 

beata.malek@kurzetnik.pl

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Rozwoju Gminy

3

Joanna Błażej

 

j.blazej@kurzetnik.pl

Staniowisko ds. Pozyskiwania Funduszy

4

Anna Karbowska

564748289

anna.karbowska@kurzetnik.pl

Stanowisko ds. Gospodarki Energetycznej

5

Lucyna Maliszewska

564748282

l.grabowska@kurzetnik.pl

Stanowisko ds. Organizacyjnych

4

Michał Grzywacz

564748289

m.grzywacz@kurzetnik.pl

Konserwator