Struktura organizacyjna

Ogłoszono przez Krzysztof Bartnicki

Podział na referaty i stanowiska

1. Referat Budżetu i Finansów w skład którego wchodzą:
 • Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu,
 • Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej,
 • Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej i Obsługi Bankowej,
 • Stanowisko ds. Płac i Księgowości Budżetowej,
2. Referat Podatków, Opłat i Działalności Gospodarczej w skład którego wchodzą:
 • Stanowisko ds. Kontroli, Podatków i Opłat – Kierownik Referatu,
 • Stanowisko ds. Podatków i Opłat,
 • Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej i Kasy,
 • Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej.
3. Referat Oświaty, Promocji i Rozwoju Gminy w skład którego wchodzą:
 • Stanowisko ds. Oświaty - Kierownik Referatu,
 • Stanowisko ds. Kultury i Sportu,
 • Stanowisko ds. Zamówień Publicznych,
 • Stanowisko ds. Zamówień Publicznych, Promocji i Rozwoju Gminy,
 • Stanowisko ds. Integracji Europejskiej, Pozyskania Funduszy i Promocji Zdrowia.
4. Referat Organizacyjny w skład, którego wchodzą:
 • Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu
 • Stanowisko ds. Organizacji Pracy Wójta Gminy i Rzecznik Prasowy, sprawy kadrowe
 • Stanowisko ds. Administrowania Sieci i Systemów Komputerowych oraz Organizacji Pozarządowych
 • Stanowisko ds. Obsługi Interesantów.
5. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – w skład którego wchodzą:
 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 • Zastępca Kierownika USC prowadzący sprawy obsługi Rady Gminy i Urzędu
6. Referat Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w skład którego wchodzą:
 • Stanowisko ds. Dróg Gminnych – Kierownik Referatu,
 • Stanowisko ds. Ochrony Środowiska – Zastępca Kierownika,
 • Stanowisko ds. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Mienia Komunalnego,
 • Stanowisko ds. Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej,
 • Stanowisko ds. Inwestycji i Mienia Komunalnego.