Kierownictwo urzędu

Ogłoszono przez Krzysztof Bartnicki

Kierownictwo Urzędu

Wójt Gminy Kurzętnik
Wojciech Dereszewski
tel. 56 47 48 281
tel 533 646 202
 


Zastępca Wójta Gminy Kurzętnik
Sekretarz Gminy Kurzętnik
Teresa Łątkowska
tel. 56 47 48 291
tel 883 646 602
 


Skarbnik Gminy Kurzętnik
Bożena Zaborowska
tel. 56 47 48 286
tel. 533 646 130