Kategoria: Gospodarka nieruchomościami - ogłoszenia

Ogłoszono przez Krzysztof Bartnicki

Ogłoszenie WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

 

z dnia 25 listopada 2016 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

            Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm./ Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

 

I. Z zasobu nieruchomości stanowiącego własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do zbycia :

 

- nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Kamionka, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 71 o pow. 0,60 ha (RIVa) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00023478/0  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w, w dziale III i IV tejże księgi wpisów brak. Cena nieruchomości wynosi 25.000,00 zł. Obecnie na przedmiotową nieruchomość nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

II. Wywiesić wykaz  nieruchomości na okres 21 dni.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązane są do złożenia wniosku w terminie 6 tyg. od dnia wywieszenia ogłoszenia.