Kategoria: Oświadczenia majątkowe

Ogłoszono przez Krzysztof Bartnicki

Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku Rada Gminy

Załączniki: