Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Bartnicki

Uchwała nr XL/352/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXVIII/333/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Marzęcice, gm. Kurzętnik

Numer aktu: XL/352/17

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: