Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Bartnicki

Uchwała XL/350/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kurzętnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok"

Numer aktu: XL/350/17

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: