Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Bartnicki

UCHWAŁA NR XL/348/17 RADY GMINY KURZĘTNIK z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Kurzętnik Nr LII/320/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie podziału Gminy Kurzętnik na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,

Numer aktu: XL/348/17

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Status: Obowiązujący

Załączniki:

  • Treść aktu
  • XL34817

    : 109.03 KB