Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12017-01-247/2017Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości i formy odpłatności za korzystanie z sal dydaktycznych szkół dla, których organem prowadzącym jest Gmina KurzętnikObowiązujący
22017-01-246/2017Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kurzętnik położonej w miejscowości Brzozie LubawskieObowiązujący
32017-01-203/2017Zarządzenie nr 3/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 rokuObowiązujący
42017-01-202/2017Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 20 stycznia 2017 r.w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert powoływanych w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów Gminy Kurzętnik w 2017 roku.Obowiązujący
52017-01-18XXX/274/17Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, a także określenia granic obwodów szkół do nowego ustroju szkolnego.Obowiązujący
62017-01-18XXX/273/17Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu NowomiejskiegoObowiązujący
72017-01-18XXX/271/17Uchwała w sprawie zmiany uchwały NR XXVIII/260/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r./ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2017-2027Obowiązujący
82017-01-185/2017Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 18 stycznia 2017 roku Gminy KurzętnikObowiązujący
92017-01-184/2017Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy KurzętnikObowiązujący
102017-01-181/2017Zarządzenie nr 1/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania stypendium za wyniki w nauce za drugie półrocze roku szkolnego 2016/2017Obowiązujący
Strona 1 z 144