Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-01-3111/2018Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę KurzętnikObowiązujący
22018-01-19XLV/370/18Uchwała nr XLV/370/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu - Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w formie dotacji celowejObowiązujący
32018-01-12XLIV/369/18Uchwała nr XLIV/369/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 stycznia 2017 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2018 r.Obowiązujący
42018-01-12XLIV/368/18Uchwała Nr XLIV/368/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/359/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2018-2028Obowiązujący
52017-12-28XLIII/367/17Uchwała nr XLIII/367/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem Skarlińskim we wsi Wawrowice i Mikołajki -teren 3, gmina KurzętnikObowiązujący
62017-12-28XLIII/366/17Uchwała Nr XLIII/366/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kurzętnik, gmina KurzętnikObowiązujący
72017-12-28XLIII/365/17 Uchwała Nr XLIII/365/17 Rady Gminy Kurzętnik na lata 2018-2022 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem Gminy Kurzętnik na lata 2018-2022Obowiązujący
82017-12-28XLIII/364/17 Uchwała Nr XLIII/364/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kurzętnik na 2018 r.Obowiązujący
92017-12-28XLIII/363/17 Uchwała NR XLIII/363/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/261/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2017 r.Obowiązujący
102017-12-28XLIII/362/17Uchwała Nr XLIII/362/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/260/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2017-2027Obowiązujący
Strona 1 z 160