Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12017-03-0714/2017Zarządzenie Wójta Gminy Kurzętnik w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kurzętnik.Obowiązujący
22017-02-27XXXI/285/17Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/261/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2017 r.Obowiązujący
32017-02-27XXXI/284/17Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/260/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2017-2027Obowiązujący
42017-02-27XXXI/283/17Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marzęcice, Gmina KurzętnikObowiązujący
52017-02-27XXXI/282/17Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za pobór wody oraz za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy KurzętnikObowiązujący
62017-02-27XXXI/281/17Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji w roku 2017 wspólnej inwestycji z Lasami Państwowymi Nadleśnictwem BrodnicaObowiązujący
72017-02-27XXXI/280/17Uchwała sprawie przyjęcia do realizacji: "Pilotażowego Gminnego Programu Profilaktyki Raka piersi realizowanego w latach 2017-2019"Obowiązujący
82017-02-27XXXI/279/17Uchwała w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Kurzętnik uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina KurzętnikObowiązujący
92017-02-27XXXI/277/17Uchwała w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.Obowiązujący
102017-02-27XXXI/276/17Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kurzętnik, liczby punktów przeznaczonych każdemu kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.Obowiązujący
Strona 1 z 146