Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12017-03-23XXXII/289/17Uchwała nr XXXII/289/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kurzętnik do spółdzielni socjalnej dla osób prawnych jako członka założycielaObowiązujący
22017-03-23XXXII/288/17Uchwała Nr XXXII/288/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z przeznaczeniem ma zadanie pn.:"Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Kurzętnik poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gminie KurzętnikObowiązujący
32017-03-23XXXII/287/17Uchwała nr XXXII/287/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/261/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2017 r. Obowiązujący
42017-03-23XXXII/286/17Uchwała Nr XXXII/286/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVIII/260/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. w w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2017-2027Obowiązujący
52017-03-2317/2017Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 70/2016 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 15 grudni 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad naliczeń podatku VAT w Gminie Kurzętnik i jej jednostkach budżetowychObowiązujący
62017-03-2316/2017Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 rokuObowiązujący
72017-03-2015/2017w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego za rok 2016 z: wykonania budżetu Gminy Kurzętnik, Planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku, Planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku, Planu finansowego Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku oraz informacji o stanie mienia Gminy KurzętnikObowiązujący
82017-03-0714/2017Zarządzenie Wójta Gminy Kurzętnik w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kurzętnik.Obowiązujący
92017-02-27XXXI/285/17Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/261/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2017 r.Obowiązujący
102017-02-27XXXI/284/17Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/260/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2017-2027Obowiązujący
Strona 1 z 147