Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12017-06-22XXXV/315/17 Uchwała nr XXXV/315/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 czerwca 2017 r. sprawie zmiany uchwały Nr X/92/15 Rady Gminy Kurzętnik w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach, maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od podnoszenia opłat.Obowiązujący
22017-06-22XXXV/314/17 Uchwała nr XXXV/314/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu NowomiejskiegoObowiązujący
32017-06-22XXXV/313/17Uchwała nr XXXV/313/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach przez Gminę KurzętnikObowiązujący
42017-06-22XXXV/312/17Uchwała Nr XXXV/312/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupuObowiązujący
52017-06-22XXXV/311/17 Uchwała Nr XXXV/311/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu na zorganizowanie wyjazdu na obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu NowomiejskiegoObowiązujący
62017-06-22XXXV/310/17 Uchwała Nr XXXV/310/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2017 r.Obowiązujący
72017-06-22XXXV/309/17 Uchwała Nr XXXVIII/260/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2017-2027 Obowiązujący
82017-06-22XXXV/308/2017 Uchwała nr XXXV/308/2017 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szafarnia, gmina KurzętnikObowiązujący
92017-06-22XXXV/307/17Uchwała Nr XXXV/307/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Kurzętniku i nadania jej statutuObowiązujący
102017-05-3132/2017 Zarządzenie nr 32/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: przedłożenia do publicznej wiadomości informacji określonych w art. 37 ustawy o finansach publicznych w zakresie wykonania budżetu za rok 2016 Obowiązujący
Strona 1 z 151