Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-05-2234/2018Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola "Kogucik" w KurzętnikuObowiązujący
22018-05-2233/2018Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznego Przedszkola "Kogucik" prowadzonego przez Gminę Kurzętnik.Obowiązujący
32018-05-2131/2018Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 21 maja 2018 r. Obowiązujący
42018-03-22XLVI/387/18Uchwała nr XLVI/387/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kurzętnik, gmina KurzętnikObowiązujący
52018-03-22XLVI/386/18Uchwała nr XLVI/386/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kurzętnik, gmina KurzętnikObowiązujący
62018-03-22XLVI/385/18Uchwała nr XLVI/385/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem Skarlińskim we wsi Mikołajki- teren nr 4, gmina KurzętnikObowiązujący
72018-03-22XLVI/384/18Uchwała nr XLVI/384/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/207/10 Rady Gminy Kurzętnik w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia "Programu inwentaryzacji i usuwania zasobów zawierających azbest na lata 2010-2032 dla Gminy Kurzętnik"Obowiązujący
82018-03-22XLVI/383/18Uchwała nr ZLVI/383/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu-Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w formie dotacji celowejObowiązujący
92018-03-22XLVI/382/18Uchwała nr XLVI/382/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy na rzecz Powiatu Nowomiejskiego.Obowiązujący
102018-03-22XLVI/381/18Uchwała nr XLVI/381/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.Obowiązujący
Strona 1 z 163