Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12017-05-3132/2017 Zarządzenie nr 32/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: przedłożenia do publicznej wiadomości informacji określonych w art. 37 ustawy o finansach publicznych w zakresie wykonania budżetu za rok 2016 Obowiązujący
22017-05-3131/2017Zarządzenie 31/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursuObowiązujący
32017-05-3130/2017Zarządzenie 30/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursuObowiązujący
42017-05-1929/2017 Zarządzenie nr 29/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 19 maja 20117 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach.Obowiązujący
52017-05-1928/2017Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku.Obowiązujący
62017-05-1727/2017Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do komisji konkursowej, której zadaniem będzie wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w MarzęcicachObowiązujący
72017-05-1726/2017 Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 17 maja 2017 r. w prawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do komisji konkursowej, której zadaniem będzie wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku. Obowiązujący
82017-05-16XXXIV/306/17 Uchwała nr XXXIV/306/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku dla którego Rada Gminy Kurzętnik jest podmiotem tworzącym.Obowiązujący
92017-05-16XXXIV/305/17 Uchwała nr XXXIV/305/2017 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy KurzętnikObowiązujący
102017-05-16XXXIV/304/17Uchwała nr XXXIV/304/17 Rady Gminy Kurzętnik w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/261/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2017 r.Obowiązujący
Strona 1 z 150