Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712017-06-3040/2017 Zarządzenie nr 40/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały NR XXVIII/261/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2017 r. z późniejszymi zmianami w zakresie otrzymanych dotacji na zadania zleconeObowiązujący
722017-06-2639/2017Zarządzenie nr 39/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy KurzętnikObowiązujący
732017-06-22XXXV/315/17 Uchwała nr XXXV/315/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 czerwca 2017 r. sprawie zmiany uchwały Nr X/92/15 Rady Gminy Kurzętnik w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach, maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od podnoszenia opłat.Obowiązujący
742017-06-22XXXV/314/17 Uchwała nr XXXV/314/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu NowomiejskiegoObowiązujący
752017-06-22XXXV/313/17Uchwała nr XXXV/313/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach przez Gminę KurzętnikObowiązujący
762017-06-22XXXV/312/17Uchwała Nr XXXV/312/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupuObowiązujący
772017-06-22XXXV/311/17 Uchwała Nr XXXV/311/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu na zorganizowanie wyjazdu na obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu NowomiejskiegoObowiązujący
782017-06-22XXXV/310/17 Uchwała Nr XXXV/310/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2017 r.Obowiązujący
792017-06-22XXXV/309/17 Uchwała Nr XXXVIII/260/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2017-2027 Obowiązujący
802017-06-22XXXV/308/2017 Uchwała nr XXXV/308/2017 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szafarnia, gmina KurzętnikObowiązujący
Strona 8 z 158