Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712017-10-2568/2017Zarządzenie nr 68/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/261/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2017 r. z późniejszymi zmianami.Obowiązujący
722017-10-1967/2017 Zarządzenie nr 67/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 19 października 2017 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiącej własność Gminy KurzętnikObowiązujący
732017-10-1966/2017Zarządzenie nr 66/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 19 października 2017 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości własności Gminy KurzętnikObowiązujący
742017-10-1765/2017ZARZĄDZENIE NR 65/2017 WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Kurzętnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.".Obowiązujący
752017-10-1764/2017Zarządzenie nr 64/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/261/16 z dnia 9 grudnia 2016 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2017 r. z póżniejszymiObowiązujący
762017-10-1763/2017Zarządzenie nr 63/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy KurzętnikObowiązujący
772017-10-1762/2017Zarządzenie nr 62/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiącej własność Gminy KurzętnikObowiązujący
782017-10-1761/2017Zarządzenie nr 61/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy KurzętnikObowiązujący
792017-10-1260/2017Zarządzenie nr 60/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 12 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie do zasobu mienia komunalnego Gminy Kurzętnik nieruchomości będących własnością Skarbu PaństwaObowiązujący
802017-10-03XXXIX/339/17Uchwała nr XXXIX/339/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 03 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/152/12 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w KurzętnikuObowiązujący
Strona 8 z 163