Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612017-07-25XXXVII/320/17 Uchwała nr XXXVII/320/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kurzętnik do Kurzętnickiego Klastra Energii Obowiązujący
622017-07-25XXXVII/319/17Uchwała nr XXXVII/319/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Kurzętnik, gmina KurzętnikObowiązujący
632017-07-25XXXVII/318/17Uchwała nr XXXVII/318/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/261/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2017 r.Obowiązujący
642017-07-25XXXVII/317/17 Uchwała Nr XXXVI/317/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/260/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2017-2027Obowiązujący
652017-07-2546/2017Zarządzenie nr 46/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kurzętnik położonych w miejscowości Tereszewo będących użytkownikiem wieczystymObowiązujący
662017-07-2545/2017Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.Obowiązujący
672017-07-18XXXVI/316/17Uchwała Nr XXXVI/316/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/152/12 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w KurzętnikuObowiązujący
682017-07-0343/2017Zarządzenie nr 43/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
692017-07-0342/2017Zarządzenie 42/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.Obowiązujący
702017-07-0341/2017Zarządzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
Strona 7 z 158