Kategoria: Gospodarka nieruchomościami - ogłoszenia

Ogłoszono przez Krzysztof Bartnicki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

 

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

 

z dnia 8 lutego 2018 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

            Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121/ Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

 

I. Z zasobu nieruchomości stanowiącego własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do zbycia :

 

- nieruchomość gruntową nr 321/9 o pow. 0,3565 ha (E-LS 0,1200 ha, N 0,2306 ha, Ls-VI 0,0059 ha  ) położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark gm. Kurzętnik stanowiącą własność Gminy Kurzętnik dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą EL1N/00033898/3 .

Cena nieruchomości: 158.820,75 zł

 

II. Wywiesić wykaz  nieruchomości na okres 21 dni.  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązane są do złożenia wniosku w terminie 6 tyg. od dnia wywieszenia ogłoszenia.