Kategoria: Gospodarka nieruchomościami - ogłoszenia

Ogłoszono przez Krzysztof Bartnicki

Ogłoszenie WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Szafarnia

Ogłoszenie

 

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

 

z dnia 22 stycznia 2018 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Szafarnia

 

            Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 t.j./  Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

 

I. Z zasobu nieruchomości stanowiącego własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębie geodezyjnym Szafarnia, gm. Kurzętnik:

 

17

70/29

0,1011

EL1N/00034902/2

32.352,00

RV – 0,0635

RVI – 0,0376

18

70/30

0,1042

EL1N/00034902/2

33.344,00

RV – 0,0425

RVI – 0,0617

WYKAZ DZIAŁEK POŁOŻONYCH WE WSI SZAFARNIA

l.p.

 

Numer działki

 

Pow./ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Cena nieruchomości/  zł ( netto)

 

Opis

nieruchomości

 

1

70/11

0,0910

EL1N/00034902/2

29.120,00

RV – 0,0743

RVI – 0,0167

2

70/12

0,0870

EL1N/00034902/2

27.840,00

RV – 0,0870

3

70/13

0,0875

EL1N/00034902/2

28.000,00

RV – 0,0599

RVI – 0,0276

4

70/14

0,0878

EL1N/00034902/2

28.096,00

RV – 0,0056

RVI – 0,0822

5

70/15

0,0931

EL1N/00034902/2

29.792,00

RV – 0,0435

RVI – 0,0496

6

70/17

0,0792

EL1N/00034902/2

25.344,00

RV – 0,0238

RVI – 0,0554

7

70/18

0,0831

EL1N/00034902/2

26.592,00

RV – 0,0814

RVI – 0,0017

8

70/19

0,0799

EL1N/00034902/2

25.568,00

RV – 0,0799

9

70/20

0,0891

EL1N/00034902/2

28.512,00

RV – 0,0891

10

70/21

0,0767

EL1N/00034902/2

24.544,00

RV – 0,0581

RVI – 0,0186

11

70/22

0,0768

EL1N/00034902/2

24.576,00

RV – 0,0768

12

70/23

0,0768

EL1N/00034902/2

24.576,00

RV – 0,0768

13

70/24

0,0713

EL1N/00034902/2

15.686,00

RV – 0,0648

14

70/26

0,0806

EL1N/00034902/2

25.792,00

RV – 0,0535

RVI – 0,0271

15

70/27

0,0814

EL1N/00034902/2

26.048,00

RV – 0,0778

RVI – 0,0036

16

70/28

0,0886

EL1N/00034902/2

28.352,00

RV – 0,0864

RVI – 0,0022

 

 

 

 

 

19

70/31

0,0755

EL1N/00034902/2

24.160,00

RVI – 0,0755

20

70/32

0,0703

EL1N/00034902/2

22.496,00

RV – 0,0163

RVI – 0,0540

21

70/33

0,0756

EL1N/00034902/2

16.632,00

RV – 0,0756

22

70/34

0,0802

EL1N/00034902/2

25.664,00

RV – 0,0802

23

70/35

0,0724

EL1N/00034902/2

23.168,00

RV – 0,0724

24

70/36

0,0767

EL1N/00034902/2

24.544,00

RV – 0,0452

RVI – 0,0315

25

70/37

0,0973

EL1N/00034902/2

31.136,00

RV – 0,0174

RVI – 0,0799

26

70/38

0,0977

EL1N/00034902/2

31.264,00

RV – 0,0664

RVI – 0,033

27

70/39

0,0878

EL1N/00034902/2

28.096,00

RV – 0,0878

28

70/40

0,0868

EL1N/00034902/2

27.776,00

RV – 0,0868

29

70/41

0,0882

EL1N/00034902/2

28.224,00

RV – 0,0882

30

72/1

0,0871

EL1N/00031528/5

27.872,00

RIVb – 0,0871

31

72/2

0,0770

EL1N/00031528/5

24.640,00

RIVb – 0,0770

32

72/3

0,0832

EL1N/00031528/5

26.624,00

RIVb – 0,0832

33

72/4

0,0896

EL1N/00031528/5

28.672,00

RIVb – 0,0896

34

72/5

0,0939

EL1N/00031528/5

30.048,00

RIVb – 0,0939

35

72/6

0,0848

EL1N/00031528/5

27.136,00

RIVb – 0,0848

36

72/7

0,1010

EL1N/00031528/5

32.320,00

RIVb – 0,1010

37

72/8

0,0702

EL1N/00031528/5

22.464,00

RIVb – 0,0390

RV – 0,0312

38

72/9

0,0711

EL1N/00031528/5

22.752,00

RV – 0,0711

39

72/10

0,0700

EL1N/00031528/5

22.400,00

RV – 0,0700

40

72/11

0,0727

EL1N/00031528/5

23.264,00

RV – 0,0727

41

72/12

0,0800

EL1N/00031528/5

25.600,00

RV – 0,0800

42

72/13

0,1022

EL1N/00031528/5

32.704,00

RIVb – 0,0217

RV – 0,0805

43

72/14

0,0838

EL1N/00031528/5

27.776,00

RIVb – 0,0032

RV – 0,0806

44

72/15

0,0707

EL1N/00031528/5

22.624,00

RV – 0,0707

45

72/16

0,0708

EL1N/00031528/5

22.656,00

RV – 0,0708

46

72/17

0,0704

EL1N/00031528/5

22.528,00

RV – 0,0704

47

76/3

0,0701

EL1N/00020797/1

22.432,00

RV – 0,0701

48

76/4

0,0781

EL1N/00020797/1

24.992,00

RV – 0,0781

49

76/5

0,0951

EL1N/00020797/1

30.432,00

RIVb – 0,0477

RV – 0,0474

 

 

 

 

 

W  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  nieruchomości  przeznaczone są na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

II. Wywiesić wykaz  na okres 21 dni.

 

Wójt Gminy Kurzętnik

Wojciech Dereszewski

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązane są do złożenia wniosku w  terminie 6 tyg. od dnia wywieszenia ogłoszenia.