Kategoria: Gospodarka nieruchomościami - ogłoszenia

Ogłoszono przez Krzysztof Bartnicki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących w użytkowaniu wieczystym

OGŁOSZENIE

 

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

 

z dnia 17 stycznia 2018 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących w użytkowaniu wieczystym

 

            Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 t.j.) Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

 

I. Z zasobu nieruchomości stanowiącego własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do zbycia prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Tereszewo, gm. Kurzętnik:

 

 

 

Numer działki

 

Pow./ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Cena wywoławcza nieruchomości/  zł

 ( netto)

 

Opis

nieruchomości

 

604/57

0,1642

EL1N/00031742/1

51.412,00

ŁV- 0,0252

RV – 0,1413

W-RV- 0,0060

 

 

II. Wywiesić wykaz  nieruchomości na okres 21 dni.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązane są do złożenia wniosku w terminie 6 tyg. od dnia wywieszenia ogłoszenia.