Kategoria: Jednostki Organizacyjne

Ogłoszono przez Krzysztof Bartnicki

Jednostki Organizacyjne

Urząd Gminy Kurzętnik

ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik

Tel.: 56 47-405-15
fax:  56 47-482-84
e-mail: poczta@kurzetnik.pl

Wójt Gminy: Wojciech Dereszewski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku

ul. Dworcowa 8
13-306 Kurzętnik

Tel: 56 47-480-50
e-mail: gops@kurzetnik.eu

Dyrektor: Grażyna Deranek

Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku

ul. Kościuszki 17
13-306 Kurzętnik

Tel: 56 47-444-99
e-mail: gckkurzetnik@wp.pl

Dyrektor: Roman Lewicki

Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku

ul. Kościuszki 17
13-306 Kurzętnik

tel: 56 47-444-99
e-mail: gbpkurzetnik@wp.pl

Kierownik: Roman Lewicki

Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku

ul. Łąkowa
13-306 Kurzętnik

tel.: 56 47-489-80
P.o. dyrektora Magdalena Rynkowska

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kurzętniku
ul. Kościuszki 23
13-306 Kurzętnik
tel. 56 474 06 92
Prezes: Andrzej Pruszewicz

Zespół Szkół im.Władysława Jagiełły w Kurzętniku

ul. Grunwaldzka 37
13-306 Kurzętnik

tel. 056 47-409-85

Dyrektor: Krystyna Wójcik-Wiśniewska
Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach

ul. Szkolna 21, Marzęcice
13-306 Kurzętnik

tel. 56 47-404-97

Dyrektor: Katarzyna Pukalska

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim

Brzozie Lubawskie
13-306 Kurzętnik

tel. 56 47-408-25

Dyrektor: Anna Błaszkowska

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie

Tereszewo
13-306 Kurzętnik

http://www.sptereszewo.wp7.pl
tel. 56 47-403-98

Dyrektor: Wioletta Kozłowska

Gminny Zespół Żłobków w Tereszewie
Tereszewo 44
13-306 Kurzętnik
P. o. dyrektor: Paulina Zatorska
 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kurzętniku
ul. Kościuszki 17
13-306 Kurzętnik
Prezez Rafał Jasiński