Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312018-01-12XLIV/368/18Uchwała Nr XLIV/368/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/359/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2018-2028Obowiązujący
322018-01-081/2018Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie procedury wprowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Kurzętnik.Obowiązujący
332017-12-28XLIII/367/17Uchwała nr XLIII/367/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem Skarlińskim we wsi Wawrowice i Mikołajki -teren 3, gmina KurzętnikObowiązujący
342017-12-28XLIII/366/17Uchwała Nr XLIII/366/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kurzętnik, gmina KurzętnikObowiązujący
352017-12-28XLIII/365/17 Uchwała Nr XLIII/365/17 Rady Gminy Kurzętnik na lata 2018-2022 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem Gminy Kurzętnik na lata 2018-2022Obowiązujący
362017-12-28XLIII/364/17 Uchwała Nr XLIII/364/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kurzętnik na 2018 r.Obowiązujący
372017-12-28XLIII/363/17 Uchwała NR XLIII/363/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/261/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2017 r.Obowiązujący
382017-12-28XLIII/362/17Uchwała Nr XLIII/362/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/260/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2017-2027Obowiązujący
392017-12-2279/2017Zarządzenie nr 79/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązańObowiązujący
402017-12-2278/2017Zarządzenie nr 78/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym MikołajkiObowiązujący
Strona 4 z 163