Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912017-05-1928/2017Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku.Obowiązujący
922017-05-1727/2017Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do komisji konkursowej, której zadaniem będzie wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w MarzęcicachObowiązujący
932017-05-1726/2017 Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 17 maja 2017 r. w prawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do komisji konkursowej, której zadaniem będzie wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku. Obowiązujący
942017-05-16XXXIV/306/17 Uchwała nr XXXIV/306/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku dla którego Rada Gminy Kurzętnik jest podmiotem tworzącym.Obowiązujący
952017-05-16XXXIV/305/17 Uchwała nr XXXIV/305/2017 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy KurzętnikObowiązujący
962017-05-16XXXIV/304/17Uchwała nr XXXIV/304/17 Rady Gminy Kurzętnik w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/261/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2017 r.Obowiązujący
972017-05-16XXXIV/303/17Uchwała nr XXXIV/303/17 Radu Gminy Kurzętnik z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powołania radnego do Komisji Rady Gminy KurzętnikObowiązujący
982017-05-16XXXIV/302/17Uchwała nr XXXIV/302/17 z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków i lokali mieszkaniowychObowiązujący
992017-05-16XXXIV/301/17Uchwała Nr XXXIV/301/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 maja 2017 r w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kurzętnik Obowiązujący
1002017-05-16XXXIV/300/17Uchwała Nr XXXIV/300/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kurzętnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.Obowiązujący
Strona 10 z 158