Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912017-09-26XXXVIII/327/17Uchwała Nr XXXVIII/327/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Marzęcicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Przyjaciół Ziemi w MarzęcicachObowiązujący
922017-09-26XXXVIII/326/17Uchwała Nr XXXVIII/326/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Uśmiechu w Tereszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kawalerów Uśmiechu w TereszewieObowiązujący
932017-09-26XXXVIII/325/17Uchwała Nr XXXVIII/325/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Brzoziu LubawskimObowiązujący
942017-09-26XXXVIII/324/17Uchwała Nr XXXVIII/324/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/74/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 13 września 2011 roku w spawie ustanowienia użytku ekologicznego "Nielbark"Obowiązujący
952017-09-26XXXVIII/323/17Uchwała nr XXXVIII/323/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/261/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2017 r.Obowiązujący
962017-09-26XXXVIII/322/17Uchwała Nr XXXVIII/322/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/260/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2017-2027Obowiązujący
972017-09-2159/2017Zarządzenie nr 59/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 21 września 2017 r. w sprawie: wykonania uchwały nr 14/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kurzętniku z dnia 20.09.207 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Obowiązujący
982017-09-2058/2017Zarządzenie nr 58/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy KurzętnikObowiązujący
992017-09-1957/2017Zarządzenie nr 57/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 19 września 2017 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Tereszewo stanowiących własność Gminy KurzętnikObowiązujący
1002017-09-1455/2017Zarządzenie nr 55/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 14 września 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przejście do zasobu mienia komunalnego Gminy Kurzętnik nieruchomości będących własnością Skarbu PaństwaObowiązujący
Strona 10 z 163